Súťaž omšových vín IN VINO GRATITUDO vyvrcholila výstavou a degustáciou pre verejnosť

Piatok 14. júna 2024 znamenal definitívnu bodku za prvým ročníkom medzinárodnej súťaže omšových vín IN VINO GRATITUDO. V tento deň sa v priestoroch historickej Dolnej brány v Košiciach uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie spojené s degustáciou súťažných vín pre verejnosť.

Pre účastníkov boli pripravené tematické diskusie s odborníkmi, prehliadka exponátov múzea aj výstava výtvarných diel s tematikou vinohradov, ktorých autormi sú žiaci s autizmom. Samozrejme, najväčším lákadlom pre ľudí bola prezentácia toho najlepšieho zo scény európskych omšových vín.

Na súťaži sa predstavilo spolu 62 vín z 5 krajín, ktoré boli hodnotené v 5 kategóriách. O dekorovanie víťazov sa postarali aj rímskokatolícky pomocný biskup Mons. Marek Forgáč a gréckokatolícky biskupský vikár otec Vojtech Boháč, ktorí nás spolu s ďalšími hosťami poctili svojou prítomnosťou. Aj týmto spôsobom ďakujeme obom partnerom súťaže – Košickej arcidiecéze aj Gréckokatolíckej eparchii Košice – za výbornú spoluprácu pri organizácii tohto podujatia.

 

„Cieľom súťaže IN VINO GRATITUDO bolo vyzdvihnúť vznešenosť a dôležitosť omšového vína, ktoré má v spoločnosti iných vín výnimočné postavenie,“ priblížil hlavnú myšlienku riaditeľ súťaže Juraj Mičko. „Toto podujatie slúži najmä na predstavenie verejnosti, čo všetko sa skrýva za tvorbou omšového vína, ktorá je prejavom veľkej vďačnosti každého vinára. Zároveň ide o jedinečnú príležitosť, pri ktorej sa môže stretnúť komunita výrobcov omšových vín a vymeniť si svoje skúsenosti,“ doplnil Juraj Mičko.

 

Na výstave vládla príjemná atmosféra, ktorú omocnila svojím hudobným vystúpením Dominika Gurbaľová. Sme radi, že na výstavu boli veľmi dobré ohlasy zo strany účastníkov. Ďakujeme, že sme s vami mohli prežiť krásny čas plný vďačnosti.

Rovnako veľká vďaka patrí tímu vinárstva MEA GRATI za organizáciu a hladký priebeh celej súťaže. Veríme, že IN VINO GRATITUDO tu bude aj budúci rok.