Deň matiek

prajeme všetkým mamičkám, aby cítili srdečnú vďaku svojich detí 
a aj vlastnú vďaku za všetko dobré.

Prajeme radosť a slnečné svetlo v srdci,
naša vďačnosť patrí všetkým mamám každý deň.