O nás

Príbeh vinohradov a vinárstva MEA GRATI je príbehom vďačnosti. Vďačnosti, ktorá sa v nás rodí pri pokojnom splynutí s prírodou, pri momentoch s blízkymi aj pri pohľade na všetko dobré, čo nám život ponúka a čím nás neraz prekvapí. Starostlivosť o vinič a príprava výnimočného vína je našou cestou vďačnosti.

 


 

Vďačné srdce je nielen najväčšou cnosťou,
ale aj rodičom všetkých ostatných cností.

Cicero

Vďačné srdce je nielen najväčšou cnosťou, ale aj rodičom všetkých ostatných cností.
Cicero
Vďačné srdce je nielen najväčšou cnosťou, ale aj rodičom všetkých ostatných cností.
Cicero