Súťaž omšových vín IN VINO GRATITUDO 2024 spoznala svojich víťazov

16. mája 2024 sa v tokajskej obci Viničky uskutočnil 1. ročník medzinárodnej súťaže omšových vín IN VINO GRATITUDO 2024. Hostiteľom podujatia a zároveň jeho hlavným organizátorom bolo vinárstvo MEA GRATI. Súťaž sa konala pod záštitou arcibiskupa Košickej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera a arcibiskupa košickej eparchie vladyku Cyrila Vasiľa, ktorí sa jej aj osobne zúčastnili.

Hlavným cieľom podujatia je predstaviť verejnosti vznešenú výrobu omšových vín z domova i zo sveta. Ide pravdepodobne o prvú medzinárodnú súťaž výlučne omšových vín na Slovensku. Jej myšlienkou je vyzdvihnúť ušľachtilú prácu na omšovom víne, do ktorého vinári vkladajú svoju vďačnosť za všetky dary, ktoré od Boha dostali. Vyjadrením toho je aj motto súťaže: „Vďačnosťou k radosti“.

Do súťaže sa zapojilo spolu 62 rôznych omšových vín zo Slovenska, Česka, Talianska, Rakúska a Maďarska. Organizátorom sa vo Viničkách podarilo zostaviť veľmi kvalitnú odbornú porotu, ktorú tvorilo celkovo 20 certifikovaných a odborných hodnotiteľov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.

Súťažné vzorky museli spĺňať podmienky pre zaradenie do kategórie omšových vín.
Liturgické víno na slávenie eucharistickej obety musí podľa kánonických predpisov byť prírodné, z hrozna, čisté a nepokazené, bez primiešania cudzích látok. Aby cirkev zabezpečila požadovanú kvalitu omšového vína, musia jeho výrobcovia dostať od biskupa súhlas, ktorý je podmienený sľubom, že vinár dodrží pri jeho výrobe všetky potrebné náležitosti a zachová požadovanú kvalitu. 
Súťažné vzorky museli spĺňať podmienky pre zaradenie do kategórie omšových vín.
Liturgické víno na slávenie eucharistickej obety musí podľa kánonických predpisov byť prírodné, z hrozna, čisté a nepokazené, bez primiešania cudzích látok. Aby cirkev zabezpečila požadovanú kvalitu omšového vína, musia jeho výrobcovia dostať od biskupa súhlas, ktorý je podmienený sľubom, že vinár dodrží pri jeho výrobe všetky potrebné náležitosti a zachová požadovanú kvalitu. 
 

Súťažné vzorky museli spĺňať podmienky pre zaradenie do kategórie omšových vín. Liturgické víno na slávenie eucharistickej obety musí podľa kánonických predpisov byť prírodné, z hrozna, čisté a nepokazené, bez primiešania cudzích látok. Aby cirkev zabezpečila požadovanú kvalitu omšového vína, musia jeho výrobcovia dostať od biskupa súhlas, ktorý je podmienený sľubom, že vinár dodrží pri jeho výrobe všetky potrebné náležitosti a zachová požadovanú kvalitu.  

Na podujatí vo Viničkách boli zastúpené biele, ružové a červené vína, ktoré súťažili o titul šampióna vo viacerých kategóriách. Jednotlivé vzorky boli hodnotené na 100-bodovej škále v súlade s normami Medzinárodnej únie enológov (UIOE). Celkovo porota udelila 8 ocenení veľkej zlatej medaily pre vína, ktoré získali hodnotenie v rozmedzí 92 až 100 bodov.

 


 

Výsledky súťaže omšových vín IN VINO GRATITUDO 2024 Slovaciæ

 

 • Šampión kategórie biele suché vína
  Hanko wine, Noria 2022, biele suché
   
 • Šampión kategórie biele polosuché a polosladké vína
  Rodinné vinárstvo Ďurík, Rizling rýnsky 2022, biele polosuché
   
 • Šampión kategórie ružové suché, polosuché a polosladké vína
  MEA GRATI, Pinot Noir Rosé 2023, ružové polosuché
   
 • Šampión kategórie červené suché a polosuché vína
  Hanko wine, Dunaj 2022, červené suché
   
 • Šampión kategórie prírodne sladké a tokajské vína
  Pisoni (Trento, Taliansko), Vino Santo 2008, prírodne sladké
   
 • Šampión Slovenská republika
  Hanko wine, Noria 2022, biele suché
   
 • Šampión zahraničie
  Pisoni (Trento, Taliansko), Vino Santo 2008, prírodne sladké
   
 • Šampión územia Východoslovenská vinohradnícka oblasť
  MEA GRATI, Pinot Noir Rosé 2023, ružové polosuché
   
 • Šampión územia Vinohradnícka oblasť Tokaj
  Ostrožovič, Muškát žltý 2023, prírodne sladké
   
 • Najlepšia kolekcia vín
  MEA GRATI – kolekcia 5 ocenených vín = 1 veľká zlatá medaila, 1 zlatá medaila, 3 strieborné medaily

 

 

Obaja arcibiskupi pogratulovali vinárom k výsledkom a vyzdvihli snahu vyrábať čo najkvalitnejšie vína práve na účely liturgie. „Na liturgické účely sa vinári snažia naozaj ponúknuť to najlepšie, čo dokážu vyprodukovať. Veď Bohu má patriť to najkrajšie,“ vyjadril svoje dojmy otec arcibiskup Bernard Bober. Vladyka Cyril Vasiľ poukázal na cit vinárov, ktorí vyrábajú omšové víno s väčšou opatrnosťou a láskou ako iné bežné vína. Po požehnaní súťažných vín a exkurzii po vinohrade program zakončil odborný seminár s názvom „Dôležitosť a vznešenosť omšového vína“, ktorého sa zúčastnili kňazi a pozvaní hostia.

Vinárstvo MEA GRATI ako organizátor súťaže vyjadruje veľkú vďačnosť všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu tejto výnimočnej akcie – spoluorganizátorom Košickej arcidiecéze a Gréckokatolíckej eparchii Košice na čele s otcami arcibiskupmi, organizačnému výboru súťaže, garantom a odborným poradcom, medzinárodnej odbornej porote ako aj všetkým vinárom, ktorí podporili toto podujatie.

V neposlednom rade patrí vďaka celému tímu MEA GRATI za organizáciu a hladký priebeh odbornej časti súťaže. „Prvý ročník sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére. Srdečne blahoželám víťazom súťaže, ale myslím, že víťazom sme všetci, ktorí sme sa zúčastnili tejto jedinečnej akcie,“ zhrnul svoje pocity riaditeľ súťaže Juraj Mičko.

Víťazi budú dekorovaní na slávnostnom vyhodnotení spojenom s výstavou súťažných vín a ich voľnou degustáciou pre verejnosť, ktoré sa uskutočnia 14. júna v priestoroch Dolnej brány v Košiciach spolu s ďalšími sprievodnými aktivitami a hudobným koncertom speváčky Dominiky Gurbaľovej a gitaristu Petra Tótha. Verejnosť srdečne pozývame ochutnať ocenené a súťažné omšové vína a načerpať vďačnosť. Lístky na podujatie si môžete kúpiť tu.