Pozvánka na profesionálny someliersky kurz

 

Certifikát someliera

 

Kurz Certifikát someliera je zostavený na základe 20 ročnej skúsenosti lektorov Asociácie somelierov Slovenskej republiky. Prvý modul vedie doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. ktorý je lektorom a vysokoškolským pedagógom v odbore vinohradníctvo a vinárstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Lektorom II. modulu je najlepší slovenský somelier Rasťo Šuták, viceprezident Asociácie somelierov Slovenskej republiky. Na Majstrovstvách Európy vo Viedni sa umiestnil na 13. mieste, na Majstrovstvách sveta v Antverpách na 24. mieste. Má širokospektrálny prehľad o vínach sveta, učebné materiály sú pred každým kurzom aktualizované o najnovšie udalosti vo svete vína.

Súčasťou kurzu je jednodňová exkurzia do vinohradov a vinárstiev vo Vinohradníckej oblasti Tokaj, kde sa priamo od vinárov dozviete tie najcennejšie informácie.

Počas kurzu ochutnáte viac ako 50 vzoriek vín z celého sveta.

 

Mimoriadnou výhodou tohto „vydania“ kurzu je, že sa budete učiť priamo vo vinárstve s výhľadom na vinohrady. Predpokladáme, že väčšina účastníkov sa ubytuje v blízkom Majeri BARA, a preto budeme mať možnosť učiť sa a degustovať spoločne aj večer.

Kurz sa skladá z dvoch modulov a je ukončený písomným testom a praktickými skúškami, na základe ktorých úspešní absolventi získajú Certifikát someliera. Osvedčenie obsahuje garančné insígnie Asociácie somelierov Slovenskej republiky.

 


 

Termíny kurzu

 

I. modul : 24. – 26. 4. 2023

II. modul : 29. – 31. 5. 2023

 

Zahájenie kurzu v pondelok 24. apríla 2023 o 9.00 h.
Vyučovanie každý deň od 9.00 do 21.00 s prestávkou na obed a večeru.

 


 

Miesto konania kurzu: MEA GRATI, a. s.

 

Vinárstvo – 42 ha vinohradov vo vlastnictve – Východoslovenska vinohradnicka oblasť, Ladmovce, tesne susediace s Vinohradníckou oblasťou Tokaj – obec Viničky.

Odporúčané ubytovanie: Majer BARA (nie je v cene kurzu) - vzdialený 15 min chôdze cez lesík alebo 3 min autom po štrkovej ceste. (Ubytovanie je predbežne rezervované pre náš kurz, má obmedzenú kapacitu).

 


 

Organizácia kurzu

 

Kurz prebieha v dvoch moduloch.

 

I. modul – Základy vinohradníctva a vinárstva, Základy somelierstva, Základné postupy zmyslového hodnotenia V rámci I. modulu sa uskutoční odborná exkurzia do viacerých vinárstiev vo Vinohradníckej oblasti Tokaj.

II. modul – Vína SR, Vína Starého sveta, Vína Nového sveta, Snúbenie vína a jedla, Servis vína, Destiláty, Cigary

III. skúška – Certifikát someliera (termín na základe dohody)

 

Účastníci môžu absolvovať teoretickú a praktickú skúšku. Úspešní absolventi skúšky získajú Certifikát someliera.

Maximálny počet účastníkov v kurze: 16

 


 

Cena kurzu

 

Cena I. modulu 380 €

Cena II. modulu 380€

 


 

Odborní lektori

 

Doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne, Záhradníckej fakulty Lednice na Morave. Má dlhoročnú prax v manažérskych pozíciách v dvoch vinárskych spoločnostiach na Slovensku. Úspešne sa podieľal na implementácii predpisov EÚ v oblasti vinohradníctva a vinárstva do národnej legislatívy V súčasnosti je lektorom a vysokoškolským pedagógom v odbore vinohradníctvo a vinárstvo. Je autorom knihy Vinárstvo a somelierstvo.

 

Beáta Vlnková
Prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky. Získala diplomy Certified sommelier by the Court of Master Sommeliers a Advanced Certificate in Wines & Spirits v Londýne. Vedie Školu vína v Bratislave.

 

Rastislav Šuták
Reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách sveta v Antverpách. Má encyklopedické vedomosti o vínach sveta, dlhoročné skúsenosti someliera z najlepších reštaurácií Slovenska, organizuje odborné profesionálne degustácie. Je držiteľom International A.S.I. Sommelier Diploma.

 

Martin Jakub
Viac ako 10 rokov pôsobiaci v oblasti distribúcie a predaja prémiového alkoholu a vína. Súčasne sa venuje realizácii MasterClassov, školení a poradenstva pre HORECA segment v oblasti whisky, rumu a brandy. Ambasádor rumovej destilérky Takamaka zo Seychell.

 


 

Odborný program kurzu

 

I. modul

 

VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO I.

1.1. Prírodné podmienky pre pestovanie viniča hroznorodého na výrobu vína, rez a vedenie viniča, mikroklíma rastliny, vegetačný cyklus viniča, zber hrozna.

1.2. Vitis vinifera a podpníkové odrody. Klony, vnútrodruhové krížence, medzidruhové krížence (hybridy). Hlavné medzinárodné odrody a odrody pestované na Slovensku.

 

VINÁRSTVO II.

2.1. Spracovanie hrozna a výroba vína: základné technologické postupy pri výrobe tichých bielych, červených a rosé vín, šumivých a fortifikovaných vín.

2.2. Choroby a chyby vína.

2.3. Základné rozdelenie vín podľa kategorizácie OIV, apelačné systémy kategorizácie vín, prívlastkové vína.

2.4. Praktická časť: degustácia základných kategórií vín.

2.5. Odborná exkurzia vo vinárskych prevádzkach.

 

SOMELIER I. časť

3.1.História a súčasnosť profesie someliera, uplatnenie, jednotlivé činnosti a povinnosti someliera, somelier a jeho hostia, klasifikácia klientely, manažment sťažností, etiketa, Asociácia somelierov SR, Assocation de la Sommellerie Internationale.

3.2. Senzorická analýza: základné postupy a technika zmyslového hodnotenia. Systematický prístup k hodnoteniu vína.

3.3. Praktická časť: nácvik degustačných techník, degustácia odrodových vín.

 

 

II. modul

 

VÍNA SVETA

1.1. Vína Slovenska : Slovenské vinohradnícke oblasti, odrody a štýly vína, vinárska legislatíva.

Praktická časť: degustácia slovenských vín.

  • II.2. Vína Starého sveta I.: Nemecko, Rakúsko.
  • II.3. Praktická časť: degustácia reprezentatívnych vzoriek.

 

VÍNA SVETA

2.1. Vína Starého sveta II.: Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko Praktická časť: degustácia reprezentatívnych vzoriek.

2.2. Vína Nového sveta : USA, Kanada, Južná Amerika Juhoafrická republika, Austrália, Nový Zéland.

Praktická časť: degustácia reprezentatívnych vzoriek.

 

SOMELIER II. časť

3.1. Víno v reštaurácii: Kritéria pri výbere vína do reštaurácie, skladovanie a evidencia vín, ako čítať vínnu etiketu, marketing vín, nápojový a vínny lístok.

3.2. Snúbenie jedla a vína: analýza senzorických vlastností jedla a vína, základné pravidlá snúbenia jedla a vína.

3.3. Praktická časť: teória v praxi kombinatoriky snúbenia jedla a vína, praktická ukážka menu: predjedlo, hlavné jedlo, dezert, snúbenie vína a syrov.

3.4. Servis vína: postup, pomôcky, sklo.

 

SOMELIER III. časť

4.1. Destiláty: výroba destilátov, technológia destilácie, práca so sudmi, označovanie fliaš a správne senzorické postupy.

4.2. Cigary: história výroby cigár, pestovanie tabaku, výroba cigár, rozdelenie cigár, zásady správneho servisu a konzumácie cigár.

 

Zmena poradia prednášok vyhradená.